Espresso

Káva espresso nemá žádné další varianty, neexistuje piccolo, malé nebo velké espresso, protože espresso je jen jedno. Espresso je nápoj o objemu 30 ml s doporučeným časem extrakce 20 až 30 sekund vyrobený pod tlakem přibližně 9 barů.